Veiligheid in de kinderopvang

Geplaatst op: Vrijdag 14 april 2017
Staat 21 mei in de agenda genoteerd? Zoals in ons vorige blog aangegeven organiseert Brandweer Cuijk dan de veiligheids-info dag. Ook wij zullen hierbij aanwezig zijn.
Op een kinderopvang is veiligheid natuurlijk een heel belangrijk aspect. Wij hebben zowel tijdens het ontwerp als bij het gebruik van onze kinderopvang met veel wet- en regelgeving te maken. Bij de aanvraag van de bouwvergunning wordt, onder andere door de gemeente en brandweer, al gekeken of het gebouw aan alle veiligheidseisen voldoet. De brandweer kijkt onder andere naar de brandwerendheid van de slaapkamers, vluchtwegen en brandmelders. De vergunning Brandveilig Gebruik die we hiervoor moesten aanvragen is inmiddels verleend door de brandweer.
De gemeente beoordeelt onder andere of er voldoende lichttoetreding, oppervlakte en, heel belangrijk bij de kinderopvang, of de ventilatie voldoet aan de eisen. Voor de ventilatie zijn in het nieuwe Bouwbesluit zwaardere eisen gesteld waar de kinderopvang, dus ook onze nieuwbouw, aan moet voldoen. Ten opzichte van het oude Bouwbesluit moet nu veel meer aan luchtverversing worden gedaan waardoor het klimaat wordt verbeterd. Het CO2-gehalte in de lucht wordt constant gemeten en indien nodig wordt de ventilatie verhoogd. Belangrijk voor de gezondheid van de kinderen! Onze installatie voldoet aan al deze vernieuwde eisen, hierbij zijn we goed geadviseerd door onze installateur Janssen Beugen.

Ook tijdens het gebruik van het gebouw is veiligheid een belangrijk aspect. Kinderen moeten zich prettig voelen op de opvang, zichzelf kunnen zijn en de ruimte krijgen om te leren en te ontdekken. Het is heel belangrijk dat de locatie veilig is, maar ook dat kinderen zich veilig voelen én tegelijkertijd gestimuleerd worden om grenzen te verkennen. Dat blijft een spanningsveld: wanneer is het veilig genoeg? Om dingen te ontdekken is ook ruimte nodig.
Gezondheid, veiligheid en kwaliteit. Dat willen we als kinderopvangorganisatie bieden; aan medewerkers én kinderen. Maar hoe zorg je dat werknemers, kinderen en hun ouders kunnen vertrouwen op een veilige en gezonde omgeving? Dit doen we allemaal door middel van ons veiligheid- en gezondheidsbeleid. Veel eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en in het kader van de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) wordt dit nog verder aangescherpt. Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang  is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. Deze nieuwe kwaliteitseisen richten zich vooral op de pedagogische kwaliteit in de praktijk. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen.
Enkele weken voordat wij onze deuren openen voert de GGD in opdracht van de gemeente een controle van zowel ons gebouw als ons beleid en procedures uit. Nadat wij onze deuren hebben geopend voert de GGD aangekondigde maar ook onaangekondigde inspecties uit om te controleren of wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving. Deze inspecties worden periodiek bij alle kinderopvangorganisaties in Nederland uitgevoerd. Misschien interessant; de rapporten van alle uitgevoerde inspecties zijn openbaar en via een handige zoekfunctie in te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders vinden hier zinvolle informatie over het reilen en zeilen binnen de kinderopvangorganisatie en de bevindingen van de GGD.
Een gevoelig praktisch punt bij de veiligheid van kinderopvang is de toegang tot het gebouw. Om hier controle op te houden werken wij met een beeld-intercom zodat niet iedereen zomaar binnen kan komen.

Tijdens de bouw speelt veiligheid natuurlijk ook een belangrijke rol, onze aannemer BCP zorgt hiervoor! We hebben even geduld moeten hebben...maar de binnenwanden worden geplaatst! Zo wordt de tekening ineens echt....super leuk.
 
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.