Oudercommissie

Oudercommissie Kinderopvang Eerste Klas

De oudercommissie vormt de schakel tussen de directie en de ouders. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar onze kinderopvang kunnen gaan. De oudercommissie geeft niet alleen gevraagd advies, maar mag dit ook ongevraagd doen.

Waarover denkt de oudercommissie mee?

Elke kinderopvang moet volgens de wet een oudercommissie hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht over: kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, voeding, beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en prijswijzigingen. Ze worden betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van Kinderopvang Eerste Klas.

Wat zijn de werkzaamheden van de oudercommissie?

U bent als lid van de oudercommissie de schakel tussen directie en de ouders. U woont de vergaderingen van de oudercommissie bij. De taken van de oudercommissie staan in het reglement. De ouders moeten de kwaliteit van de kinderopvang altijd in de gaten houden en zorgen dat ouders via de oudercommissie hun woordje kunnen doen. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van de kinderen. Daarom moeten de leden van de oudercommissie altijd oplettend zijn.

Mogen we u ook verwelkomen?

Wat zou het leuk zijn om u te mogen verwelkomen als lid van onze oudercommissie, zodat wij samen kunnen werken aan de gewenste opvang voor de kinderen en een prettig werkklimaat. Meld u aan via e-mailadres: oceersteklas@gmail.com

De huidige oudercommissie stelt zich graag aan u voor:

Hallo ouders en verzorgers,
Het staat sinds 2005 in de Wet Kinderopvang dat elke kinderopvang een oudercommissie dient te hebben. Dat klinkt als een verplicht onderdeel, maar de oudercomissie binnen kinderopvang Eerste klas is meer dan een verplicht onderdeel.
We lezen met zorg de GGD raporten, beleidsplannen en stellen hier vragen over. We werken mee aan de kwalitiet van de opvang van onze kinderen. Zijn kritisch over de manier van werken en omgang met ouders en kinderen, maar vinden het ook belangrijk om positieve feedback te geven over wat we horen en zien.
Naast het lezen van stukken en vergaderen proberen we ons zo goed mogelijk te laten zien tijdens open dagen, dag van de leidster, de feestweek.
Jullie als ouders/verzorgers mogen ook aan ons dingen terugkoppelen die fijn zijn en niet allen als er iets is. We staan jullie graag te woord.
Laten we er samen voor zorgen dat onze kinderen de best opvang krijgen.
Groetjes namens de oudercommissie (Twan, Bart, Loes, Marielle, Debbie, Julia en Maud)
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.