Oudercommissie

Oudercommissie Kinderopvang Eerste Klas

De oudercommissie vormt de schakel tussen de directie en de ouders. Samen bewaken ze de kwaliteit en zorgen ze ervoor dat de kinderen met veel plezier naar onze kinderopvang kunnen gaan. De oudercommissie geeft niet alleen gevraagd advies, maar mag dit ook ongevraagd doen.

Waarover denkt de oudercommissie mee?

Elke kinderopvang moet volgens de wet een oudercommissie hebben. De oudercommissie heeft adviesrecht over: kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, voeding, beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, openingstijden, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en prijswijzigingen. Ze worden betrokken bij het organiseren van een aantal activiteiten van Kinderopvang Eerste Klas.

Wat zijn de werkzaamheden van de oudercommissie?

U bent als lid van de oudercommissie de schakel tussen directie en de ouders. U woont de vergaderingen van de oudercommissie bij. De taken van de oudercommissie staan in het reglement. De ouders moeten de kwaliteit van de kinderopvang altijd in de gaten houden en zorgen dat ouders via de oudercommissie hun woordje kunnen doen. Uiteindelijk gaat het om het welzijn van de kinderen. Daarom moeten de leden van de oudercommissie altijd oplettend zijn.

Mogen we u ook verwelkomen?

Wat zou het leuk zijn om u te mogen verwelkomen als lid van onze oudercommissie, zodat wij samen kunnen werken aan de gewenste opvang voor de kinderen en een prettig werkklimaat. Meld u aan via e-mailadres: oceersteklas@gmail.com

De huidige leden stellen zich graag aan u voor:
 • Mijn naam is Yvonne Meulepas, moeder van Janneke (2 jaar) en Lars (0 jaar). Onze kinderen gaan 1 dag per week naar Eerste Klas, al sinds de opening. Het is erg leuk om vanaf het begin betrokken te zijn bij het kinderdagverblijf en samen met de andere enthousiaste dames de oudercommissie steeds meer vorm te geven.
   
 • Hallo, ik ben Gina van Eeuwijk. Moeder van Vera en Roel. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de opvang van mijn kinderen en heb daarom besloten om mij aan te melden voor de oudercommissie. Ik hoop dat ik op deze manier een steentje kan bijdragen in de ontwikkeling van de opvang. Tot ziens op Eerste klas!
   
 • Hoi, ik ben Carlijn Lagé. Moeder van drie kinderen (BSO en dagopvang). Ik ga met plezier starten bij de OC. Ik heb me aangemeld om meer zicht te krijgen en betrokken te kunnen zijn bij de opvang van mijn kinderen. We zullen elkaar vast nog gaan tegenkomen!
   
 • Hoi, ik ben Marleen van Vliet en samen met mijn vriend en onze zoon Daan (BSO) wonen we in Cuijk. Omdat Eerste klas toch een deel van de opvoeding van onze kinderen op zich neemt, vind ik het belangrijk om hier nauw bij betrokken te zijn en te kunnen helpen en adviseren als oudercommissielid. Groetjes, Marleen
   
 • Hoi, ik ben Kirsten Rosenberg. Moeder van Jesper (3 jaar) en Hannah (8 maanden). Ik heb er zin in om te starten bij de Oudercommissie. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn, mee te denken, te adviseren en de kwaliteit van de kinderopvang met elkaar te bewaken, zodat de kinderen met plezier naar Eerste Klas blijven komen!
   
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.