Informatie ouders BSO

Het wennen op de BSO hangt af van verschillende aspecten zoals de leeftijd van het kind, zijn persoonlijkheid en of uw kind al naar onze dagopvang gaat. Als uw kind naar onze dagopvang gaat zal het voordat hij 4 jaar wordt al een kijkje hebben genomen op onze BSO. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar kunnen in overleg met de ouders één middag komen wennen, kinderen vanaf 9 zijn al goed in staat om zonder wennen deel te nemen aan onze BSO.

De BSO streeft ernaar kinderen een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. Uiteraard afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Zo kan er afgesproken worden dat het kind alleen op het speelveldje mag spelen, alleen naar een vriendje mag enz. Of als uw kind de leeftijd heeft bereikt om zelfstandig vanuit de BSO naar school en/of van school naar BSO en/of naar huis te gaan. Hiervoor werken wij met een zelfstandigheidscontract. Het contract vullen wij samen met u in. Het blijft uw verantwoordelijkheid om te bepalen wat uw kind wel of niet mag.


 
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.