Sfeer BSO

Het is goed toeven bij Eerste Klas.

Eerste Klas is een buitenschoolse opvang met een uitdaging. De kinderen kunnen zich na een schooldag prima ontspannen en vermaken bij ons. Om dit te realiseren hebben we een BSO ontwikkeld met verschillende ruimtes en werken we met vier basisgroepen.
De basisgroepen bestaan uit:

  • Perron 1; kinderen van groep 1 en 2, maximaal 20 kinderen; kleutergroep
  • Perron 1a; kinderen van groep 1, 2, 3 en 4, maximaal 8 kinderen; speelkamer
  • Perron 2; kinderen van groep 3 en 4, maximaal 22 kinderen; gameroom
  • Het Spoor; kinderen vanaf groep 5, maximaal 24 kinderen; woonkamer
De verschillende ruimtes bestaan uit:
  • een Bouwkamer voor Perron 1
  • de Speelkamer voor Perron 2
  • het Atelier voor Perron 2 en Het Spoor
  • de Chill/speelkamer voor Het Spoor. 
We bieden kinderen geen verplichte activiteiten, maar bieden wel de mogelijkheid om een activiteit te volgen. Op school werken ze namelijk de hele dag al met een vast programma en dan is het fijn om op de BSO vrij te kunnen spelen.
 
Onze pedagogisch medewerkers hebben de tijd om met de kinderen te spelen, te knutselen, een spelletje te doen of een uitstapje te maken. Zo stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling. Wij zijn er voor de kinderen en zorgen graag voor een fijn “tweede thuis”.
 
We dagen de kinderen uit om op ontdekking te gaan. Onze pedagogisch medewerkers en onze materialen helpen de kinderen hierbij. Wanneer wij zien dat kinderen zich vervelen of het niet naar hun zin hebben, gaan we samen met de kinderen op zoek naar een oplossing. Onze pedagogisch medewerkers hebben een actieve houding binnen onze opvang.
 
In de vakantieperiode zijn de kinderen de hele dag bij ons. Om ervoor te zorgen dat de kinderen ook een vakantiegevoel hebben werken we in de vakantieperiodes met thema’s, maken we uitstapjes en zorgen we natuurlijk ook voor relax-momenten. We besteden ook aandacht aan goede doelen binnen onze kinderopvang. We kiezen per jaar enkele onderwerpen uit waar we als BSO mee aan de slag kunnen gaan.
We willen ouders/verzorgers ontzorgen door het bieden van een goede opvang. Ouders kunnen via Bitcare extra dagen, ruildagen of vakantieopvang aanvragen. Doordat onze organisatie korte lijnen heeft kunnen we vaak snel besluiten of de verzoeken door kunnen gaan.

De groepen hebben direct toegang tot de buitenruimte. De buitenruimtes zijn voorzien van een veilig hekwerk zodat de kinderen de tuin niet kunnen verlaten, de poorten hebben speciale kinderveilige sloten. De kinderen vanaf 6 jaar mogen zelfstandig, maar wel met een regelmatig kijkje van onze pedagogisch medewerker, op het buitenterrein spelen.

Bij de inrichting van de binnen- en buitenruimtes is rekening gehouden met alle eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de kinderen en de medewerkers.
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.