GGD

Inspectie kinderopvang

Inspecteurs van de GGD toetsen onze kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.

De GGD kijkt naar:

  • Pedagogisch klimaat
  • Personeel en groepen
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Ouderrecht

Na de inspectie stelt de inspecteur een rapport op. De rapporten kunt u via onderstaande link inzien:
- dagopvang/kdv
- buitenschools opvang/BSO
 

 
Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.