Beleid en opvoeding

Pedagogische beleid 

Wij hebben niet gekozen voor één pedagogische stroming, maar maken juist een combinatie uit verschillende stromingen, die samen leiden tot een eerste klas opvang en kwaliteit. We volgen de communicatietheorie van Thomas Gordon. Hechten veel waarde aan de Reggio Emilia stroming waarbij activiteiten voor kinderen steeds aangepast worden aan de behoeften van het individuele kind. Het eindresultaat is niet van belang en staat niet vast, het proces er naartoe is het belangrijkste. Bij de baby’s werken we met Emmi Pikler; vrije beweging, respectvolle verzorging, dialoog met het kind zijn de kernwoorden.

Pedagogische opvoedingsdoelen

Ieder kind heeft een aangeboren drang tot ontdekken en leren. Elk kind ontwikkelt zich in de eerste plaats zelf. Invloeden van buiten af spelen daarbij een belangrijke rol. Ouders spelen daarin de belangrijkste rol maar ook de kinderopvang neemt voor een gedeelte van de zorg voor de kinderen op zich. Naast de verzorging van de kinderen levert de kinderopvang een bijdrage in de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Wij proberen dat op een zodanige wijze te doen dat Kinderopvang Eerste Klas een belangrijke aanvullende waarde heeft op de opvoeding en ontwikkeling in de (thuis-)omgeving.

Wij werken met vier pedagogische opvoedingsdoelen:

  • Emotionele en fysieke veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Overdracht van waarden en normen

Tijdens de rondleiding vertellen wij u graag meer over ons pedagogisch beleidsplan. 

Kijkt u graag eerst even bij ons rond? Vraag dan advies of een rondleiding aan. Overtuigd? Meldt u dan nu aan voor dagopvang of BSO.